Taimesta työntekijään - Yhdessä hyvää metsistä

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY) on alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltija Suomessa. KMY edistää kestävää metsänhoitoa ja metsätaloutta Suomessa sekä kehittää metsäsertifioinnin käyttöä.

Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on metsänomistajien, yrittäjien ja yritysten yhteinen kustannustehokas tapa toteuttaa kestävää metsätaloutta. Sitoutuneiden PEFC-vaatimusten mukaisia toimia arvioidaan vuosittain alueellisessa PEFC-ryhmäsertifioinnissa. Metsätalouden toimintaa arvioidaan jokaisella alueella niin maastossa kuin toimistoissakin.

Osallistumalla alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin on mukana toteuttamassa kestävää metsien hoitoa ja käyttöä.

Kiinteistön PEFC-tarkastus

KMY:n kyselysovelluksella voi tarkastaa alueelliseen PEFC-ryhmäsertifiointiin kuuluvat kiinteistöt. Kun sovellukseen syöttää kiinteistötunnuksen, se kertoo, kuuluuko kiinteistö alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin piiriin. Lue lisää http://www.kestavametsa.fi/kiinteiston-pefc-tarkastus.

Kyselysovellus löytyy osoitteesta https://www.kmyrekisteri.fi/#/kysely.